BG +359 2 441 4633 NL 020 893 20 39 UK 020 813 30 277 USA (678) 608 2711

Разработване на уеб сайт

С разширяване на техническите възможности за комуникация в интернет, програмистите могат да бъдат изкушени да се съсредоточат само върху въпроси свързани с (HTML) синтаксиса, оформлението на страници или върху най-новите флаш технологии. Въпреки това, програмистите на Уеб Фактъри имат широко поле за изява чрез процесно ориентирания подход на работа, за да е възможно по-доброто имплементиране на съдържанието на информацията, която желаят да предадат. Програмистите също така обръщат голямо внимание на характеристиките и качествата на световната мрежата, като средство за комуникация, така работата им се основава не само на практиките съдържащи се на хартиен носител, а и на тези взаимствани от други медийни носители.

Разработването на уеб страницата включва оформянето, построяването, обмислянето, правилният избор от много възможности, свързани с техническите и естетически характеристики на сайта, както и такива свързани с неговата използваемост. Като цяло разработването на уеб страницата изисква големи умения за планиране, анализ и дизайн в допълнение към уеб-ориентирани умения за представяне на информацията в определена среда.

За да осъществят една по-широка перспектива за уеб, програмистите се възползват от много съществуващи концепции от техническата комуникация, както и практики от софтуерното инженерство.

PHP програмиране

Ние разработваме главно в LAMP използвайки SQL бази данни като: MySQL и PostgreSQL, както и PHP4 и PHP5 скриптове.

CSS разработване
PSD към XHTML използват CSS
Cross browser testing

Wordpress разработване

Wordpress тема
Имплементиране на темплейти