02 441 4633info@webfactory.bg

Royal Parks Half Marathon

Royal Parks Half Marathon
Екипът на Webfactory работи съвместно с Limelight Sports и The Royal Parks Foundation по дизайна, прототипите, потребителското изживяване (UX) и програмирането на новия уебсайт на Royal Parks Half Marathon.Основните изисквания и цели на проекта бяха дефинирани в няколко съвместни срещи. Новият уебсайт използва системата за управление на съдържание Admintool3 и предоставя на фондацията надеждно и г... виж повече

Фондация Лале

Фондация Лале
Мисия Насърчава социалната отговорност в българското общество. Стратегия Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България. Цели Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране; Предоставя финанс... виж повече