BG 02 441 4633dobre-doshli@webfactory.bg

INQUIRE project

INQUIRE project
INQUIRE е тригодишен проект, фокусиран върху откривателското учене (IBSE), в който участват 17 партньори от 11 европейски страни. Проектът се финансира от Европейския съюз по 7та рамкова програма. Интернет страницата на INQUIRE подпомага проекта чрез разпространяване на информация и ресурси и като насърчава диалога между партньорите и учителите. Нашата цел е INQUIRE да обогатява възможностите си и... виж повече

Drugs Info България

Drugs Info България
Нашето име е "Солидарност".Асоциация за рехабилитация на зависими "Солидарност" (АРЗ Солидарност) е неправителствена организация в обществена полза, чиято мисия е: рехабилитация и социална интеграция на зависимите с цел автономен живот подкрепа и консултация на родителите и близките на зависимите информационно-консултативна работа, популяризиране на каузата на "Солидарност" и повлияване на со... виж повече